Ventilační systém

  • Ventilation System Heat Recovery  for Clinic Touch Control Panel Energy Saving

    Ventilační systém Rekuperace tepla pro kliniku Dotykový ovládací panel Úspora energie

    Ventilační systém je založen na použití speciálního zařízení, které přivádí čerstvý vzduch do místnosti na jedné straně uzavřené místnosti a poté jej vypouští z druhé strany ven pomocí speciálního zařízení, čímž se uvnitř vytváří „pole čerstvého vzduchu“. splňují potřeby vnitřního větrání čerstvého vzduchu. Implementačním plánem je použití ventilátorů s vysokým tlakem větru a velkým průtokem, které se spoléhají na mechanickou pevnost k posílání vzduchu z jedné strany do místnosti a z druhé strany pomocí speciálně navrženého odsávacího ventilátoru k vypouštění ven, což vynucuje tvorbu pole proudění čerstvého vzduchu v systému. Při přívodu vzduchu se vzduch vstupující do místnosti filtruje, dezinfikuje, sterilizuje, okysličuje a předehřívá (v zimě).